DỊCH VỤ:

Tư vấn và thực hiện thủ tục ly hôn
Tư vấn và thu hồi công nợ
Tư vấn quyền thừa kế. Lập, xác nhận di chúc, phân chia di sản
Đại diện, bào chữa tại tòa án các cấp
Giải quyết các tranh chấp nhà đất
Soạn thảo và kiểm tra pháp lý các loại hợp đồng
Thực hiện các thủ tục hành chính, tố tụng theo ủy quyền
Dịch thuật
Thương lượng, hòa giải tranh chấp dân sự

LIÊN HỆ: 0909 916 123

GIỜ LÀM VIỆC: 8:00 ĐẾN 17:00, TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6.