DỊCH VỤ / OUR SERVICES:

Tư vấn và thực hiện thủ tục ly hôn
(Consultant in divorce procedures)
Tư vấn và thu hồi công nợ
(Consultant in debt recovery)
Tư vấn quyền thừa kế.
Lập, xác nhận di chúc, phân chia di sản
(Consultant on legacy and will disputes)
Đại diện, bào chữa tại tòa án các cấp
(Representative and defense at courts)
Giải quyết các tranh chấp nhà đất
(Land and properties dispute settlement)
Soạn thảo và kiểm tra pháp lý các loại hợp đồng
(Draft and review contracts)
Thực hiện các thủ tục hành chính, tố tụng theo ủy quyền
(Representative in legal procedures)
Dịch thuật
(Translation)
Thương lượng, hòa giải tranh chấp dân sự
(Negotiation and mediation in civil disputes)

LIÊN HỆ / CONTACT: 0909 916 123

GIỜ LÀM VIỆC / WORKING HOURS: 8:00 - 17:00, TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6. (MON - FRI)